Čo brzdí podnikanie s hendikepom

13.07.2014 | Xénia Makarová | © 2014 TREND Holding

Najväčšie prekážky pre podnikanie na Slovensku sú dlhodobo známe. Nedostatočná vymožiteľnosť práva, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a časté zmeny daňovej legislatívy.

Existujú však aj podnikatelia, ktorí sa popri týchto prekážkach musia denne pasovať aj s oveľa vážnejšími bariérami. Sú to ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí napriek svojmu hendikepu dokážu dosahovať lepšie výsledky ako ich zdraví konkurenti.

Je pravda, že na rozbeh a udržanie podnikania majú ľudia s postihnutím šancu získať viac peňažných príspevkov ako iní podnikatelia. Ale taktiež platí, že prekonať nedôveru zákazníkov v ich služby a produkty je veľmi ťažkým bremenom a stojí ich sily navyše. Mnohí zo zdravotne hendikepovaných ľudí rozbehli podnikanie preto, lebo získať normálnu prácu mimo chránenej dielne a s plnohodnotnou náplňou sa im nepodarilo.

To je aj prípad zrakovo postihnutého podnikateľa Romana Martinoviča z Ružomberka. S ukončeným vzdelaním zootechnika sa zamestnanie v odbore preňho nenašlo. Od roku 2005 preto prevádzkuje eseročku Opora, ktorá sa zaoberá predajom kompenzačných pomôcok pre nevidiacich. Aktuálne napríklad pripravujú vlastný softvér, ktorý rieši hlasové odčítanie obrazovky a ovládanie smartfónov s dotykovým displejom.

Sluchovo postihnutá P.Kavalcová sa venuje grafickému dizajnu.Zdroj: Maňo Štrauch

Pred dvoma rokmi okrem toho spolu s nevidiacou kolegyňou otvorili čajovňu Aquila, ktorá prepája podnikanie s neziskovou organizáciou. Organizujú v nej rôzne podujatia pre deti aj dospelých. V priemere pätnásť mesačne. Aj preto ich podnik tento rok zvíťazil v online hlasovaní o Čajovňu roka.

Prekonať nedôveru

R. Martinovič nerád spomína svoju čajovňu v súvislosti s postihnutím. Podľa neho takýto imidž mnohým podobným podnikateľom, možno len s výnimkou hlavného mesta, škodí. „Nestačí presvedčiť zákazníka o kvalite ponúkaných služieb. Treba v ňom prelomiť pocit, že človek s postihnutím mu predsa nemôže poskytnúť také dokonalé služby ako jeho zdravý konkurent,“ vysvetľuje zmýšľanie väčšiny podnikateľ.

Predsudky zákazníkov voči podnikateľom s fyzickým hendikepom potvrdzuje na základe skúseností so sluchovo postihnutými podnikateľmi aj programový koordinátor Nadácie Pontis Juraj Récky. Problémy pri komunikácii s potenciálnymi zákazníkmi však podľa neho vznikajú skôr na konzumentskej strane. „Predstavte si situáciu, že sa chcete ísť dať ostrihať a zrazu zistíte, že kaderníčka je nepočujúca. Čo spravíte? Odhadom 80 až 90 percent ľudí sa otočí a ide si nájsť novú kaderníčku,“ hovorí J. Récky.

zdroj: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-27/co-brzdi-podnikanie-s-hendikepom.html